Global Citizen site cover

internship

Think big, think global!

Професионален стаж

Членство в AIESEC

6 weeks can change your life!

Доброволчески стаж

Ние вярваме, че лидерите са не просто хора, които заемат някаква позиция, а хора, които виждат как могат да помогнат и не се страхуват да действат. Лидерските позиции в AIESEC са предизвикателство към всеки млад човек, готов да поеме отговорност и да изпълни целите си.

Най-голямата студентска организация в света присъства в 124 държави и региона, в 2 400 университета по целия свят и активно участвайки в нея над 100 000 студента. Предоставя на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал, към който придобиват също така актуални умения и практически опит.

За да се осъществи тази  цел, AIESEC организира над 500 конференции, предоставят над 5 000 професионални стажа, 22 500 социални стажа и 27 500 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката за бъдещо развитие, организацията прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.

Numbers

В България членовете на AIESEC към момента са над 600 студенти, които учат в 13 университета в София, Пловдив, Варна, Свищов, Русе, Велико Търново и Благоевград. Всички те имат възможността да се възползват от една от многото възможности, които организацията предлага – да открият повече за себе си и света около тях, да ръководят екип, да организират конференции и проекти, както и да заминат на международен професионален или социален стаж. Локалният офис в Свищов като част от AIESEC България съществува от 1990 година, като Стопанска академия “Д.А.Ценов” е едно от първите висши учебни заведения, където се отваря офис на организацията в България.